Background

Punkt widzenia klienta

Mystery shopper

Ukryte badanie poziomu jakości obsługi klienta. Zatrudniamy objektywnych i sprawdzonych audytorów, którzy po wcześniejszym przeszkoleniu zbadają kompleksowo jakość, czas obsługi, przeprowadzą analizę standarów, komunikację z klientem. Jednym z największych korzyści audytu jest bezstronność ankietera, który przedstawia rzetelny obraz badanego miejsca w określonym czasie.


realizujemy badania we wszystkich segmentach rynku: branża FMCG, przemysłowa, bankowa i usługowa

postępujemy zgodnie ze wskazaniami i standardami naszych klientów
sprawdzamy proces powitania, rozmowy sprzedażowej, zamknięcia transakcji
podczas badań dokonujemy zakupów i zwrotów produktów
monitorujemy poprawność komunikacji pracowników z klientem
oceniamy wygląd punktów sprzedaży i ich otoczenia
testujemy w jaki sposób pracownicy reagują na sytuacje trudne i obiekcje klientów

raportujemy wyniki w oparciu o indywidualnie przygotowane ankiety