Background

Twój przekaz w sklepie

Logistyka materiałów POS

Zaprojektujemy i wyprodukujemy POS według wskazówek klienta. Kompleksowo obsługujemy dystrybucję, montaż i magazynowanie materiałów reklamowych. Odciążamy tym samym przedstawicieli handlowych pozwalając zwiększyć ich elastyczność i efektywność w pracy. 


projektowanie i produkcja materiałów POS
magazynowanie
transport do punktów handlowych
montaż, demontaż i utylizacja zbędnych materiałów
sprawdzanie terminowości montażu
monitoring stanu technicznego POS w placówkach
weryfikację montażu POS z założeniami kampanii
rapotwonie wyników do klienta