Background

Dodatkowe oko w terenie

Audyt punktów sprzedaży

Każdorazowy audyt przeprowadza przeszkolony audytor, za pomocą specjalnie przygotowanej na potrzeby klienta ankiety, potwierdzonej raportem zdjęciowym. 


weryfikacja standardów merchandisingowych

dostępność asortymentu/raporty OOS
kontrola obecności cen produktów
weryfikacja egzekucji ekspozycji centralnych
monitoring działań konkurencji
badanie udziałów półkowych
weryfikacja dystrybucji materiałów POS
wykonywanie indywidualnych zleceń klienta